Tarieven 2019


Kennismakingsgesprek (dit kan via e-mail, telefoon, Skype of in persoon): 1e uur gratis

Kosten voor onderzoek, therapie, begeleiding, workshops, colleges en lezingen zijn afhankelijk van uw hulpvraag en duur van de behandeling.
Na het intake gesprek stuur ik u een schriftelijke offerte.
Bij een intake op locatie buiten Den Haag worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.


Betalingsvoorwaarden

Beroepsgeheim:
Ik heb een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met uw toestemming en de toestemming van uw kind. Ook uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt vertrouwelijk wordt behandeld. De leeftijd en de wens van het kind spelen hierbij een rol.

Kwaliteitsbewaking:
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de ethische regels van de beroepscode.

Kwaliteitskader Jeugd.