Hoogbegaafdheid


Hoogbegaafdheid geeft meer dan alleen een indicatie van iemands intellectuele capaciteit. Maar zowel hoogbegaafde kinderen, adolescenten als volwassenen kunnen soms moeilijkheden ervaren met leren. Dit kan ermee te maken hebben dat ze zich op essentiele ontwikkelingsstadia niet met ontwikkelingsgelijken kunnen of konden meten, spelen of uitwisselen. De kern van deze leerproblemen verschilt niet significant van 'gewone' leerproblemen: het standaard onderwijsaanbod op reguliere scholen en de inzet van ouders zijn vaak niet voldoende om aan de behoeften van deze leerlingen te voldoen. Ouders en leerkrachten moeten leren omgaan met kinderen wiens ontwikkeling niet vergelijkbaar is met die van hun leeftijdsgenoten. Dergelijke situaties kunnen leiden tot problemen zoals verveling in de klas, intolerant gedrag of zelfs depressie. Bovendien kan een kind hoogbegaafd zijn en toch andere genetisch bepaalde of andere problemen ontwikkelen. Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende gradaties van hoogbegaafdheid: is een kind begaafd, hoogbegaafd, of uitzonderlijk hoogbegaafd? Heeft een kind een disharmonisch profiel? Heeft een kind ook nog een uitzonderlijk talent waardoor hoogbegaafdheid niet te overzien is? In Nederland wordt hoogbegaafdheid inmiddels erkend binnen het kader van Passend onderwijs, maar er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan en geëxperimenteerd op dit gebied.
Als ouder met ervaring op dit gebied kan ik uit eigen ervaring spreken: al in de jaren 70/80 werd ik als kind onderzocht, begeleid en versneld op basis van mijn hoogbegaafdheid. Ik heb verschillende scholen en onderwijsmethoden ervaren in Duitsland, Engeland en Frankrijk, waarbij ik uiteindelijk afstudeerde aan een school voor begaafde kinderen in Engeland. Zelfs op universitair niveau heb ik onbegrip ervaren van sommige docenten, hoewel ik ook waardevolle vriendschappen heb gevormd met professoren. Hierdoor ben ik me zeer bewust geworden van de moeilijkheid die veel mensen hebben met het begrijpen van de denkwijze en gevoelens van hoogbegaafden.
Als u vermoedt dat uw kind hoogbegaafd is, of als leerkrachten of vrienden dit hebben opgemerkt en u zoekt hiervoor hulp, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen voor advies en begeleiding.Ik bied hulp zoals informatie over hoogbegaafdheid, opvoeden van hoogbegaafde kinderen, het aanleren van een prettige leerhouding, een sociaal netwerk vinden, het vinden van een geschikte leeromgeving, gesprekken met leerkrachten, het vinden van vrienden, boeken, speelgoed…

Maak u eerste afspraak met mij voor een informatief gesprek hier.School
Ik help scholen om begeleiding te bieden aan hoogbegaafde kinderen.
Ik kan dit op individuele basis doen, maar ook met een groep hoogbegaafde kinderen in de klas.

U kunt mij ook boeken voor lezingen en trainingen voor uw team van leerkrachten.

Tevens bied ik creatieve cursussen aan die speciaal ontworpen zijn voor hoogbegaafde kinderen van Denken Horen Bouwen in de klas.


Denken Horen Bouwen
Creativiteit en Diversiteit zijn van jongs af aan mijn etiketten.
Mijn bedrijf Denken Horen Bouwen biedt gedurende het hele jaar een verscheidenheid van creatieve cursussen voor hoogbegaafden. Alle getalenteerde kinderen zijn met hun nieuwsgier, ideeën, spel en gevoeligheid van harte welkom.
De creatieve vakken zijn vaak een combinatie van Kunst en Wetenschappen.
Workshops en cursussen kunnen zijn: Muziek en Wiskunde, Kunst en Architectuur, Tekenen en Literatuur, Van Idee tot Uitvinding, Muziek compositie en Analyse, Filosofie en Biologie.
Om kinderen te motiveren heb ik een methode ontwikkeld waarin de kinderen in een voorspelbaar schema werken en constant schakelen tussen theorie en praktijk.

Denken Horen Bouwen biedt soms ook cursussen in samenwerking met andere kunstenaars of wetenschappers.

Als u geïnteresseerd bent om cursussen van Denken Horen Bouwen voor uw groep, organisatie of school te boeken, houdt u dan de site in de gaten voor het rooster.
Ik bied mijn werk ook soms aan via groepen voor hoogbegaafden in Den Haag en omgeving.


Leonardo da Vinci
De structuur van de ArtScience cursussen verzorgd door Denken Horen Bouwen zijn gebaseerd op de 7 denkprincipes van Leonardo da Vinci:

-curiosita - nieuwsgierigheid
-dimonstrazione - toetsen en van fouten leren
-sensazione - verfijning van zintuigen
-sfumato - dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid verwelkomen
-arte/scienza - evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding
-corporalita . gratie, handigheid, conditie en houding
-connesione - systeemdenken, erkenning van!

Maak een afspraak
Links