Hoogbegaafdheid


Hoogbegaafdheid is onder meer een indicatie voor de intellectuele capaciteit van iemand. Hoogbegaafde kinderen, adolescenten en ook volwassenen kunnen soms ook moeite met het leren ervaren.

De kern van zulke leerproblemen onderscheidt zich niet zo zeer van 'echte' leerproblemen:
Het onderwijsprogramma dat de meeste reguliere scholen aanbiedt en de inzet van ouders is vaak niet toereikend om in de behoeftes van deze leerlingen te voorzien. Ouders en leerkrachten moeten omgaan met kinderen van wie de ontwikkeling niet vergelijkbaar is met die van de kinderen in hun buurt of klas.

Soms leidt dit tot problemen zoals verveling in de klas, intolerant gedrag of depressie.
Bovendien kan een kind ook hoogbegaafd zijn en hiervan onafhankelijke genetisch bepaalde of andere problemen ontwikkelen.
Maar er is ook onderscheid te maken tussen de mate van hoogbegaafdheid: Is een kind begaafd? Of hoogbegaafd? Of uitzonderlijk hoogbegaafd? Heeft een kind een disharmonisch profiel? Heeft een kind ook nog een uitzonderlijk talent waardoor hoogbegaafdheid niet te overzien is? In Nederland wordt hoogbegaafdheid inmiddels herkent in het kader van het Passend onderwijs. Maar hier wordt nog zeer veel gezocht en geëxperimenteerd. Op internet is veel informatie te vinden over de experimenten die zowel ouders, alsook coaches maken met kinderen, meestal uit wanhoop.
Ik heb er veel ervaring mee: Ik werd al in de jaren 70/80 als kind op hoogbegaafdheid onderzocht, begeleid, versnelt en heb als leerling verschillende scholen en onderwijsmethodes leren kennen in Duitsland, Engeland en Frankrijk, met het eindexamen op een afdeling voor gifted children in Engeland.
Ook aan de universiteiten beleefde ik onwetendheid bij sommige docenten, vormde goede vriendschappen met professoren. Zo is mij in de loop van mijn leven zeer bewust geworden dat het voor veel mensen onbegrijpelijk blijft hoe wij hoogbegaafden denken en voelen.
Als u weet dat uw kind hoogbegaafd is of het vermoeden hebt, of als leerkrachten of vrienden dit hebben opgemerkt en u hierin hulp zoekt, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen voor advies en consult.Ik bied hulp zoals informatie over hoogbegaafdheid, opvoeden van hoogbegaafde kinderen, het aanleren van een prettige leerhouding, een sociaal netwerk vinden, het vinden van een geschikte leeromgeving, gesprekken met leerkrachten, het vinden van vrienden, boeken, speelgoed…

Maak u eerste afspraak met mij voor een informatief gesprek hier.School
Ik help scholen om begeleiding te bieden aan hoogbegaafde kinderen.
Ik kan dit op individuele basis doen, maar ook met een groep hoogbegaafde kinderen in de klas.

U kunt mij ook boeken voor lezingen en trainingen voor uw team van leerkrachten.

Tevens bied ik creatieve cursussen aan die speciaal ontworpen zijn voor hoogbegaafde kinderen van Denken Horen Bouwen in de klas.


Denken Horen Bouwen
Creativiteit en Diversiteit zijn van jongs af aan mijn etiketten.
Mijn bedrijf Denken Horen Bouwen biedt gedurende het hele jaar een verscheidenheid van creatieve cursussen voor hoogbegaafden. Alle getalenteerde kinderen zijn met hun nieuwsgier, ideeën, spel en gevoeligheid van harte welkom.
De creatieve vakken zijn vaak een combinatie van Kunst en Wetenschappen.
Workshops en cursussen kunnen zijn: Muziek en Wiskunde, Kunst en Architectuur, Tekenen en Literatuur, Van Idee tot Uitvinding, Muziek compositie en Analyse, Filosofie en Biologie.
Om kinderen te motiveren heb ik een methode ontwikkeld waarin de kinderen in een voorspelbaar schema werken en constant schakelen tussen theorie en praktijk.

Denken Horen Bouwen biedt soms ook cursussen in samenwerking met andere kunstenaars of wetenschappers.

Als u geïnteresseerd bent om cursussen van Denken Horen Bouwen voor uw groep, organisatie of school te boeken, houdt u dan de site in de gaten voor het rooster.
Ik bied mijn werk ook soms aan via groepen voor hoogbegaafden in Den Haag en omgeving.


Leonardo da Vinci
De structuur van de ArtScience cursussen verzorgd door Denken Horen Bouwen zijn gebaseerd op de 7 denkprincipes van Leonardo da Vinci:

-curiosita - nieuwsgierigheid
-dimonstrazione - toetsen en van fouten leren
-sensazione - verfijning van zintuigen
-sfumato - dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid verwelkomen
-arte/scienza - evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding
-corporalita . gratie, handigheid, conditie en houding
-connesione - systeemdenken, erkenning van!

Maak een afspraak
Links